Filtracija (HPHT)

Filtriranje ( HPHT) se uporablja za simulacijo izgube filtrata vrtalne tekočine in cementne brozge pod pogoji globoke vrtine (ultra-visoka temperatura in visok tlak), filtrska pogača, ki nastane po izgubi filtrata pod pogoji visoke temperature in visokega tlaka, pa se lahko narejen hkrati. V glavnem je sestavljen iz glavnega telesa, skodelice za vrtalno tekočino, visokotlačnega sprejemnika filtrata, krmilne omare in cevovodnega sistema. Proizvedeno po standardih ameriškega naftnega inštituta (API). Ima značilnosti visoke natančnosti, dobre ponovljivosti, majhne napake, enostavnega delovanja in natančnih testnih podatkov.

View as