Filtracija

Filtriranje je najučinkovitejši način za določanje filtracijskih lastnosti vrtalnih tekočin in cementnih brozg. Merjenje filtracijskega obnašanja in značilnosti gradnje sten blata je bistveno za nadzor in obdelavo vrtalne tekočine. Pomembne so tudi lastnosti filtrata, kot so vsebnost olja, vode ali emulzije. Vrste in količine trdnih snovi v tekočini ter njihove fizikalne in kemične interakcije vplivajo na te lastnosti. Temperatura in tlak vplivata na fizikalne in kemične interakcije.

View as